วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แนวทางเวชปฏิบัติผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation(AF) ในประเทศไทย 
กันยายน 2555


จัดทำโดย
 •ชมรมช่างไฟฟ้าหัวใจ
 •สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


Download ได้เลยครับ
http://www.thaiheart.org/images/column_1354322775/Thai_AF_Guideline_2012.pdf

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

แนวทางการรักษาโรคเบาหวาน จ.อยุธยา ปี2555

CPG โรคเบาหวานของ จ.อยุธยา

ดาวน์โหลดได้เลยครับ ดีมากๆ :  http://www.ayo.moph.go.th 2555.pdf

แนวทางการตรวจคัดกรองโรคไตในผู้ป่วยเบาหวาน ปี2555

แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดยสมาคมโรคไต
ดาวน์โหลดได้เลยครับ :   http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/aw20121120-2.pdf

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

Thyroid storm/suspect

การประเมินผู้ป่วยที่สงสัย Thyroid Strom โดยใช้
Burch and Wartofsky score

Download อ่านกันได้นะคับ

http://www.phimaimedicine.org/2009/12/121-38-hyperthyroid-1.html

ขอบคุณที่มา: http://www.phimaimedicine.org

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พศ. 2554


แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พศ. 2554

จัดทําโดยสํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


Download ได้เลยครับ : 

ขอบคุณที่มา: http://www.phimaimedicine.org/

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 2556 ADA Guideline 2013

ADA Guideline 2013
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 2556


เชิญดาวโหลดได้เลยครับ
https://dl.dropbox.com/u/31737239/ADA2013.ppt
ปล. ขอบคุณอาจารย์  Rapp Kunjara   จาก FB อาจารย์ครับ