วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 2556 ADA Guideline 2013

ADA Guideline 2013
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 2556


เชิญดาวโหลดได้เลยครับ
https://dl.dropbox.com/u/31737239/ADA2013.ppt
ปล. ขอบคุณอาจารย์  Rapp Kunjara   จาก FB อาจารย์ครับ