วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พศ. 2554


แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พศ. 2554

จัดทําโดยสํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


Download ได้เลยครับ : 

ขอบคุณที่มา: http://www.phimaimedicine.org/