วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แนวทางเวชปฏิบัติผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation(AF) ในประเทศไทย 
กันยายน 2555


จัดทำโดย
 •ชมรมช่างไฟฟ้าหัวใจ
 •สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


Download ได้เลยครับ
http://www.thaiheart.org/images/column_1354322775/Thai_AF_Guideline_2012.pdf