วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.2557

แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.2557
แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.2557 

โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: 
http://www.ninerx.com/smf/index.php/topic,2791.0.html
และ