วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ.2557

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ.2557(Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule)โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557


Download เลยครับ
http://www.rcpt.org/index.php/2012-10-03-16-53-39/category/6-2013-02-02-09-02-52.html?download=140%3A-2014

ขอขอบคุณ: http://www.phimaimedicine.org/

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 2557

Comprehensive Heart failure Management Programคู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 2557

ขอบคุณ อาจารย์รังสฤษฏ์  อาจารย์อรินทยาและ Thai Heart ที่อนุญาตให้เผยแพร่ครับ