วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คู่มือการตรวจสอบเวชระเบียน 2557

คู่มือการตรวจสอบเวชระเบียน 2557โหลด : http://61.19.108.37/nhso8/download/download602_1.pdf

คู่มือการสื่อสารในภาวะเสี่ยง ทางสาธารณสุข

คู่มือการสื่อสารในภาวะเสี่ยง ทางสาธารณสุขแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2557

แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2557


ขอขอบคุณ : http://www.phimaimedicine.org/

สาร KM ฉบับ2 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

สาร KM ฉบับ2 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557