วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว พ.ศ.2557

แนวทางการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว พ.ศ.2557

โดยสมาคมโรคหัวใจและชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

โหลดเลยคร้าบ : http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/Thai_HF_Guideline_2014.pdf