วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

อาหารบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด

บทความวิชาการ “อาหารบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด” 
โดย รศ.ชวลิต รัตนกุล อาจารย์พิเศษ หน่วยไต รพ.จุฬาลงกรณ์ : Updated รวม 59 หน้า ขอขอบพระคุณ รศ.ชวลิต รัตนกุล สำหรับบทความวิชาการนี้ Download PDF ด้านล่าง


กดดาวน์โหลดเลยคร้าบ

กลเม็ดเคล็ดลับทำอย่างไรไตไม่วาย

หนังสือกลเม็ดเคล็ดลับทำอย่างไรไตไม่วาย


กดดาวน์โหลดหนังสือ

http://www.nephrothai.org/images/1.%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9A_%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน "ทำอย่างไรไตไม่วาย"กดดาวน์โหลดเลยคร้าบ

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน "ทำอย่างไรไตไม่วาย"

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง CKD ปี 2558

คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี 2558

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย


แนวทางการรักษาไขมัน ปี 2559

แนวทางการรักษาไขมัน ปี 2559 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ดาวโหลดได้เลยคร้าบ
http://www.thaiheart.org/images/column_1487762586/2016%20RCPT%20Dyslipidemia%20Clinical%20Practice%20Guideline.pdf

แนวทางการรักษาไขมัน AACE/ACE2017 ตามนี้เลยครับ