วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แนวทางการดูแลโรคไตเรื้อรัง พ.ศ.2552

CPG แนวทางการดูแลโรคไตเรื้อรัง พ.ศ.2552

http://www.nephrothai.org/nephrothai_boffice/images_upload/news/178/files/guidelineckd%202009.pdf

ความรู้โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ อัมพาต

รู้ทันมหันตภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.....ภัยเงียบใกล้ตัว
http://www.thaincd.com/document/file/download/knowledge/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.pdf

คู่มือการคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ

คู่มือการคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ


http://thaincd.com/document/file/download/others/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf

แบบคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

แบบคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

เชิญดาวน์โหลดได้เลยครับ

http://thaincd.com/document/hot%20news/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5.pdf