วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

แนวทางการรักษาโรคเบาหวาน จ.อยุธยา ปี2555

CPG โรคเบาหวานของ จ.อยุธยา

ดาวน์โหลดได้เลยครับ ดีมากๆ :  http://www.ayo.moph.go.th 2555.pdf

แนวทางการตรวจคัดกรองโรคไตในผู้ป่วยเบาหวาน ปี2555

แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดยสมาคมโรคไต
ดาวน์โหลดได้เลยครับ :   http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/aw20121120-2.pdf

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

Thyroid storm/suspect

การประเมินผู้ป่วยที่สงสัย Thyroid Strom โดยใช้
Burch and Wartofsky score

Download อ่านกันได้นะคับ

http://www.phimaimedicine.org/2009/12/121-38-hyperthyroid-1.html

ขอบคุณที่มา: http://www.phimaimedicine.org