วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน สปสช.2553

 แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
 http://dn.hospital.tu.ac.th/tu_nursing/document/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99MRA-Guideline.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น