วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

แนวทางดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น ปี 2555

คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น และ แผ่นพับการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี 2555
โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ดาวน์โหลดได้เลยครับ
หนังสือ : http://www.nephrothai.org/download/Howto_Managed_Care_Patient_Early_Stage_of_Chronic_Kidney_Disease.pdf
แผ่นพับ : http://www.nephrothai.org/download/Brochure_Care_Transfer_Chronic_Kidney_Disease_Patient.pdf


ขอบคุณที่มานะครับ : http://www.phimaimedicine.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น