วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน


แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ฉบับปรับปรุง)

โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขขอบคุณที่มา : http://www.phimaimedicine.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น