วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Highlights CPR 2015 ฉบับภาษาไทย โดย AHA

Highlights CPR 2015 ฉบับภาษาไทย จัดทำโดย AHA  American Heart Association Guidelines for CPR & ECC
หมายเหตุ: สืบเนื่องจาก Highlights ของ 2015 American Heart Association Guidelines for CPR & ECC ที่เพิ่งเผยแพร่ผ่านเวบเมื่อเที่ยงวันนี้มีฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย ทาง TRC ขอเรียนชี้แจงว่า Highlights ฉบับภาษาไทยนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำโดย AHA ซึ่ง TRC ไม่ได้มีส่วนในการจัดทำเอกสารชุดนี้ ทาง TRC ได้อ่านแล้วเห็นการแปลที่อาจจะสื่อความหมายให้เข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่หลายจุด จึงขอแนะนำว่า หากท่านอ่านฉบับภาษาไทยแล้วไม่แน่ใจในความหมาย ควรอ่านฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบด้วยครับ


โหลดเลยคร้าบ
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-English.pdf

1 ความคิดเห็น: