วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

CPR 2010 ฉบับภาษาไทย 2553

CPR 2010 ฉบับภาษาไทย 

เป็น Guidelines highlights ซึ่งได้รวบรวมประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) และ Emergency Cardiovascular Care http://www.thaicpr.com/sites/default/files/CPR2010/Highlight_CPR2010_Thai.pdfบับ

 Update ครับ http://www.thaicpr.com/sites/default/files/guidelineHL-ver2.pdfปรับปรุง 2553 (คศ2010)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น